Банк Русский Стандарт

«Банк Русский Стандарт» – універсальний банк з іноземними інвестиціями. Стратегічні цілі банку: перехід від моделі традиційного споживчого кредитування до нової моделі високотехнологічного банку; оптимізація операційних витрат, збільшення фінансової ефективності бізнесу, підвищення ефективності управління ризиками.

Банк «Русский Стандарт» в Російській Федерації заснований в 1993 році. У середині 2006 року в Україні їм було куплено товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «АІС -Банк», правонаступником якого стало засноване в Україні у 2006 році ТОВ «Банк Русский Стандарт».

У 2008 році ТОВ «Банк Русский Стандарт» реорганізовано в закрите акціонерне товариство (ВАТ), а потім в 2010 році реорганізовано в публічне акціонерне товариство (ПАТ). Станом на 1 січня 2010 року активи банку склали 199 300 000 грн.

Ліцензія № 226 від 17 лютого 2010 року.

Банк є асоційованим членом у міжнародній платіжній системі VISA International (з 2006 року) і принциповим членом міжнародної платіжної системи МasterCard Worldwide (c 2007 року). «Банк Русский Стандарт» – учасник Фонду гарантування вкладів (у реєстрі за № 188 від 19.05.2006 р., свідоцтво учасника № 179 від 22.03.2010 р.).

ПАТ «Банк Русский Стандарт» має статус банку з іноземним капіталом. Власники акцій банку:
100 % – ЗАТ «Банк Русский Стандарт» в Російській Федерації.

Структура Банку Русский Стандарт (Україна): головний офіс в м. Києві та відділення банку в Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Одесі та інших обласних центрах.
Управління банком здійснюють Загальні збори учасників, Спостережна рада та Правління банку. Вищим органом управління банком є Загальні збори учасників. Ревізійна комісія здійснює контроль над фінансово – господарською діяльністю банку. Управління внутрішнього аудиту та контролю є органом оперативного контролю Спостережної ради.

Послуги банку Русский Стандарт

Фізичним особам:

  • Прийняття вкладів (депозитів);
  • Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з ними;
  • Відкриття та ведення поточних рахунків;
  • Видача кредитів і кредитних карт;
  • Випуск, продаж і купівля чеків, векселів та інших оборотних платіжних документів;
  • Страхування;
  • Управління рахунком через інтернет і телефон за допомогою електронних систем «Банк в кишені» , «Мобільний банк», «Інтернет-банк»;

Юридичним особам:

  • Видача заробітної плати працівникам організації на пластикові картки;
  • Управління рахунком з офісу фірми через систему «Клієнт -Банк».

Залишити відповідь Скасувати відповідь